Kösystem

Låt hyresgäster ställa sig i kö för lägenheter, lokaler, p-platser, garage och förråd.

Bjud in via e-post

Bjud in hyresgäster till kön via e-post och låt de själva fylla i sin information. Hyresgästen kan se sin position i kön via hyresgästportalen.

Preferenser

Hyresgästen fyller själv i önskat inflyttingsdatum och max hyra. Det finns även möjlighet att välja bland lediga objekt.

Skapa separata köer

Ni kan skapa flera köer, exempelvis kan ni ha en offentlig bostadskö och en privat kö för parkeringsplatser boende.

Automatiskt formulär

För varje kö finns en unik länk som hyresgäster kan använda för att anmäla sig på. Hyresgästen kan logga in på hyresgästportalen och ändra

Publicera objekt

Markera vilka objekt i systemet som ska visas på egen hemsida och i hyresgästformuläret.

Integrera på egen hemsida

Visa lediga objekt och låt hyresgäster ställa sig i kön och göra intresseanmälningar på er egna hemsida via vårt API.